Polityka zwrotów produktów

Warunki ogólne


1.1. Sklep internetowy Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o. (dalej: "Sklep") prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych do włosów, a polityka zwrotu produktów określa warunki zwrotu i wymiany produktów przez Klienta, dokonującego zakupów w Sklepie.

1.2. Polityka zwrotu produktów określa warunki oraz tryb dokonywania zwrotów i wymiany produktów w Sklepie, a także obowiązki Klienta oraz Sklepu w tym zakresie.Prawo do odstąpienia od umowy


2.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Sklepem, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. e-mailem).

2.3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia produktów na adres Sklepu.

2.4. Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty za zwrócony towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru. Zwrotowi podlega cena produktu oraz koszty dostawy, które ponosił Klient.

2.5. Koszt odesłania towaru z tytułu odstąpienia od umowy ponosi Klient.Reklamacje


3.1. Wszelkie reklamacje produktów należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

3.2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@hairroombeauty.pl.

3.3. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien opisać wadę produktu oraz określić, czy woli wymianę produktu na nowy, czy też zwrot pieniędzy.

3.4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i informuje Klienta o wyniku postępowania.

3.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep dokonuje wymiany produktu na nowy lub zwraca Klientowi pieniądze za wadliwy produkt oraz koszty dostawy, które poniósł Klient.

3.6. W przypadku reklamacji, koszty zwrotu produktu do Sklepu ponosi Sklep.

3.7. Sklep nie odpowiada za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktów przez Klienta.

3.8. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku, gdy wada produktu jest wynikiem normalnego zużycia, nieodpowiedniego użytkowania lub zaniedbania Klienta.


Postanowienia końcowe


4.1. Polityka zwrotów produktów Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o. jest ważna od dnia jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany polityki zwrotów produktów. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

4.3. Polityka zwrotów produktów Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o. nie ogranicza praw przysługujących Klientowi na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta.