Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Miodowej 33/3, 31-052 Kraków, NIP: 6762628728, zwana dalej „Firmą”, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności Klientów korzystających ze sklepu internetowego Hair Room Beauty Zone. Niniejszy Regulamin Polityki Prywatności opisuje zasady, na jakich gromadzone są dane Klientów, w jaki sposób są one przetwarzane, oraz jakie prawa przysługują Klientowi związane z danymi.

Gromadzenie danych

Firma gromadzi dane Klientów w celu umożliwienia dokonywania przez nich zakupów w sklepie internetowym Hair Room Beauty Zone oraz udzielania wsparcia technicznego. Firma zbiera następujące dane Klientów:

  • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  • dane adresowe (adres zamieszkania, adres dostawy),
  • dane dotyczące zamówień (produkty, ilość, kwota, data),
  • informacje dotyczące korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego Hair Room Beauty Zone (historia zakupów, dane dotyczące logowania, adres IP, informacje dotyczące przeglądarki internetowej).

Przetwarzanie danych

Dane Klientów są przetwarzane przez Firmę wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień, dostarczaniem wsparcia technicznego oraz w celu prowadzenia działalności marketingowej, w tym prowadzenia newslettera. Firma nie udostępnia danych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do realizacji zamówienia (np. dostawcy usług kurierskich). Dane Klientów są przechowywane przez Firmę przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Newsletter

Klient może zdecydować się na subskrypcję newslettera, dzięki czemu będzie otrzymywał informacje na temat nowych produktów, promocji i wydarzeń związanych ze sklepem internetowym Hair Room Beauty Zone.

Konto Klienta

Klient może założyć konto w sklepie internetowym Hair Room Beauty Zone. Dane Klienta będą przechowywane na serwerach Firmy w celu ułatwienia dokonywania zakupów oraz zapewnienia dostępu do historii zamówień.

Ochrona danych

Firma Hair Room Beauty Zone Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych Klientów. Dane przechowywane są na serwerach chronionych technicznie i organizacyjnie. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Firmę oraz osoby trzecie zaangażowane przez Firmę w celu realizacji zamówienia.

Prawa Klienta związane z danymi

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Klient może również w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę lub zrezygnować z subskrypcji newslettera.

Zmiany w regulaminie polityki prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie polityki prywatności. Wszelkie zmiany
będą publikowane na stronie internetowej sklepu Hair Room Beauty Zone.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez Firmę, Klient może skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail info@hairroombeauty.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.

Zakończenie

Niniejszy regulamin polityki prywatności wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu Hair Room Beauty Zone.